Friday, 12/08/2022 - 18:40|
Chúc mừng năm mới 2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày hội của toàn dân

Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Cuộc vận động chính trị quan trọng và đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân*

Vào Ngày bầu cử 23/5, bằng lá phiếu của mình, người dân sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân để thực thi quyền làm chủ đất nước.

Được tham gia bầu cử là quyền công dân thiêng liêng.

Trước năm 1945, khi đất nước còn chìm trong chế độ phong kiến, rồi ách ngoại xâm của thực dân Pháp, phát-xít Nhật, không có người dân Việt Nam nào có quyền được bầu chọn lãnh đạo Nhà nước. Quyền làm chủ chính mình còn không có, huống hồ là quyền làm chủ đất nước mình. Trong bài thơ Đất Nước, Nguyễn Đình Thi đã viết:

"... Bát cơm chan đầy nước mắt

Bay còn giằng khỏi miệng ta

Thằng giặc Tây, thằng chúa đất

Đứa đè cổ, đứa lột da..."

Đất Nước - Nguyễn Đình Thi

Sau cuộc Cách mạng tháng Tám với nỗi căm hờn dồn nén hàng trăm năm và ý chí tự cường của cả một dân tộc, bằng máu xương, sức vóc của hàng triệu đồng bào và với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân ra đời. Cũng từ đó, người dân Việt Nam mới có quyền hiến định được đi bầu cử tự do, dân chủ.

 

Số báo đặc biệt của Quốc hội ra ngày Tổng tuyển cử. Ảnh Tư liệu

Tuy nhiên, trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, từ năm 1945 đến 1975, quyền bầu cử tự do, dân chủ của người dân, dù vẫn được ghi nhận trong Hiến pháp, nhưng không được thực hiện trọn vẹn trên thực tế bởi bom đạn và sự chia cắt. Trong gần 30 năm kháng chiến trường kỳ đó, hàng triệu người dân Việt Nam, già trẻ, gái trai đã lại phải hy sinh biết bao xương máu để đất nước sạch bóng quân thù, non sông nối liền một dải; trao lại toàn quyền làm chủ đất nước cho Nhân dân.

Từ năm 1975 tới nay, mọi công dân Việt Nam luôn có quyền được đi bầu cử tự do và dân chủ. Trong gần 50 năm qua, dù máu xương phải đổ ít hơn so với thời chiến tranh nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đều đã phải hết sức nỗ lực, cống hiến biết bao trí tuệ, công sức, vật chất mới giữ vững được nền Độc lập, Tự do, Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ như hiện nay. Không giữ được Độc lập và toàn vẹn lãnh thổ thì sẽ không còn chủ quyền, tự do, dân chủ; không còn quyền đi bầu cử của công dân.

Chính vì vậy, quyền bầu cử thật là thiêng liêng!

Ngày bầu cử 23/5 – Lá phiếu và quyền lực Nhân dân - Ảnh 4.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là bầu ra người đại diện, thay mặt toàn thể Nhân dân xây dựng Hiến pháp, Pháp luật, giám sát các cơ quan chính quyền và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của các địa phương sao cho phù hợp nhất với tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, để bộ máy Nhà nước thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Bầu chọn đúng người có tâm, có đức với Tổ quốc, với Nhân dân thì đất nước phồn vinh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc, mỗi nhà, mỗi người đều được an khang, thịnh vượng. 

Mỗi cử tri đi bỏ phiếu, không chỉ là bầu chọn người đại diện cho chính mình mà còn là chọn người đại diện cho Nhân dân cả nước (nếu là bầu Đại biểu Quốc hội), bầu người đại diện cho nhân dân cả tỉnh, thành phố, địa phương của mình (nếu là bầu cử Đại biểu HĐND các cấp).

Một đại biểu được một người bầu chọn thì sự lựa chọn đó có thể còn cảm tính, chủ quan. Nhưng một người cùng được nhiều người dân bầu chọn thì tính đúng đắn của bầu chọn cao hơn rất nhiều; khả năng chọn được đúng người có tài, có đức sẽ cao hơn.

Quyết định bầu chọn của mỗi cử tri là quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước và của chính gia đình mình, cá nhân mình. Không ai có thể thay và không ai có quyền thay công dân để thực hiện việc bầu chọn đó.

Ngày bầu cử 23/5 – Lá phiếu và quyền lực Nhân dân - Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển bầu cử sớm. Ảnh: TTXVN.

Chủ nhật - ngày 23/5/2021 sẽ là ngày hội lớn bởi hôm đó, với niềm hạnh phúc lớn lao, mọi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình bầu ra đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

                                          Ngày bầu cử 23/5 – Lá phiếu và quyền lực Nhân dân - Ảnh 7.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 4
Tháng 08 : 384
Năm 2022 : 2.711